„Aspoň nás už nebijú“

Takto mi odpovedal jeden z farmárov z východného Slovenska na otázku, či im pomohla medializácia ich prípadov na jar tohto roku. Niektorí poľnohospodári ma nedávno oslovili ako advokátku, aby som im pomohla. Neváhala som ani na moment. Hoci im celá politická scéna prisľúbila pomoc a nápravu pomerov, tej skutočnej pomoci sa im doteraz nedostalo. Neprávosti, ktorých sa na nich dopustila pozemková mafia a úrady, zostali neriešené. Po preštudovaní ich prípadov som si uvedomila, že takúto hrubú nezákonnosť si voči nim dovoľujú aj preto, že Bratislava, centrum politickej moci, je od nich ďaleko.

Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí voči arogancii mocných ťahajú za kratší koniec. Spravodlivosť však musí platiť všade rovnako. Ako advokátka viem, kde spravodlivosť na Slovensku zlyháva. Ako prezidentka chcem preto naplno využívať ústavné právomoci v oblasti spravodlivosti, ale aj váhu prezidentského úradu. Budem hovoriť o témach, na ktoré sa zabúda alebo od nich zodpovední odvracajú zrak. Verím totiž, že len odvahou postaviť sa za ľudí môžeme vrátiť dôveru v politiku ako službu verejnosti.

Zostaňme v kontakte