Prezident slúži ľuďom

Debata o vyladení sytému, o tom, ako má fungovať samotný úrad prezidenta a ako má prezident vykonávať svoje právomoci, musí smerovať k tomu, aby najvyšší ústavný činiteľ vykonával svoju mandát čo najlepšie a najviac ako službu občanom a občiankam Slovenska. Aj o tom som diskutovala v televíznej debate na TA3.

Zostaňme v kontakte