Zlo vyhrá, ak dobro bude rozdrobené

Zuzana Čaputová: Zlo vyhrá, ak dobro bude rozdrobené

Zlo pre mňa predstavujú javy v spoločnosti, ktoré treba zmeniť - korupcia, zneužívanie moci, nevyšetrené kauzy a krivdy, ktoré sa dejú bežným ľuďom. Tie potom vyúsťujú do frustrácie a voľby extrému. Sú to aj klamstvá, ktorým čelíme, aj od vrcholových politikov. Všetci, ktorí sme schopní súcitu, lásky k blížnemu a túžime po férovosti, zjednoťme sa na spoločných riešeniach, lebo na to, aby zlo vyhralo, stačí aby dobro bolo rozdrobené.

Zostaňme v kontakte