Podporte moju kampaň

Len s Vašou pomocou dokážem z našej krajiny spraviť spravodlivé Slovensko. Budem robiť všetko pre to, aby sa nám to spoločne podarilo.

Postavme sa zlu, spolu to dokážeme

  • z cieľovej sumy 30 000 EUR
  • Ostáva
Chcem podporiť

Prečo je to dôležité?

Chcem byť prezidentkou, ktorá do verejného života vráti dôveru. Využijem naplno svoje ústavné kompetencie. Tam, kde prezident kompetencie nemá, pôjdem príkladom. Tam, kde nebudem môcť ísť príkladom, budem poukazovať na neprávosť.

Len s Vašou pomocou dokážem z našej krajiny spraviť spravodlivé Slovensko. Budem robiť všetko pre to, aby sa nám to spoločne podarilo.

Ďakujem za Vašu podporu.

Darovací formulár

Ste
Chcete prispieť
Osobné údaje
Adresa bydliska

Uveďte, prosím, celú adresu trvalého bydliska. Podľa zákona môžeme dary prijímať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku. Adresa nebude zverejnená.

Kontaktné informácie

Podľa zákona môžeme dary prijímať iba od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo právnických osôb so sídlom na Slovensku.

Váš odkaz

Napíšte nám odkaz, ktorý sa môže objaviť na stránke kampane.

Na podporu kampane pôjde 100% vášho príspevku. Zákony nám nedovoľujú prijímať platby kartou. Preto Vás prosíme o platbu bankovým prevodom. Platby taktiež môžeme prijímať len od ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo od právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so znením darovacej zmluvy.